Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Flexibel integration – EMU och bankunionen

Clas Wihlborg, verksam vid Chapman University i USA, och Sarkis Joseph Khoury har författat en mycket intressant uppsats där en alternativ och komplementär analys av den monetära och finansiella integrationen i EU presenteras.

Författarna diskuterar, med den europeiska skuldkrisen som utgångspunkt, ekonomiska för- och nackdelar med en integrationsprocess som drivs framåt av centrala direktiv från EU, som är ägnade att harmonisera lagstiftningen inom ett område i alla medlemsländer, i förhållande till en process som drivs av institutionell konkurrens mellan medlemsländer.

Förutsättningarna för en sådan ”flexibel” integrationsprocess skall fungera i meningen att den leder till förmånliga ekonomiska resultat diskuteras. Författarna fokuserar speciellt på monetär integration inom EMU och den bankunion, som är under utveckling. En fråga som ställs är i vilken utsträckning harmonisering kan vara nödvändig för att uppnå ekonomiska målsättningar och för att undvika ”konkurrens mot botten” (race to the bottom) om institutionell konkurrens stimuleras.

Den engelska uppsatsen finns publicerad på Social Science Research Network – länken finns  här. Uppsatsens kan även laddas ned från vår hemsida – här.

Uppsatsen är utförlig och skriven på engelska. För att sammanfatta de viktigaste slutsatserna av analysen har författarna skrivet en sammanfattning på svenska som kan läsas här.