Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Om oss

Forum för EU-debatt är en tankesmedja som startades våren 2013, vars syfte är att kritiskt granska EU från samhällsekonomiska och demokratiska utgångspunkter. Vi menar att det är angeläget att vitalisera EU-debatten genom att öppna den från delvis nya utgångspunkter innan svenska folket går till EU-parlamentsval och riksdagsval år 2014. Eurozonen går från kris till kris, arbetslöshet har exploderat i Sydeuropa och vi ser olycksbådande politiska reaktioner bland medborgarna där. Motgångarna leder nu till nya, dramatiska ställningstaganden om EU-samarbetets inriktning och omfattning. Det folkliga stödet för både valutaunionen och hela EU-projektet har enligt de flesta opinionsmätningar fallit kraftigt överallt i medlemsländerna. Det är uppenbart att det krävs nytänkande och förutsättningslös debatt om hela det europeiska projektet.

 

Organisation och finansiering

Tankesmedjan fungerar som ett informellt nätverk som leds av en styrelse inom ramen för en ideell förening. Arbetet görs ideellt utan ersättning till styrelsen och förtroenderådets ledamöter. Det kommer inte att finnas några anställda med undantag av en timavlönad assistent.

Tankesmedjan finansieras för närvarande av intresserade privatpersoner. Finansiering kommer också
att sökas från fonder, stiftelser och myndigheter i Sverige och allmän insamling via nätet.

 

Styrelse

Michael Sohlman, ordf.

Lennart Berg

Nils Lundgren

Eva Nisser

Anne-Marie Pålsson

Birgitta Swedenborg

Hans Tson Söderström

 

Förtroenderåd

Ett förtroenderåd har knutits till tankesmedjan. Till ledamöter i förtroenderådet väljs personer som stöder tankesmedjans verksamhetsidé och som vill bidra med idéer och synpunkter på verksamheten. Hittills har följande personer tackat ja till att ingå i detta förtroenderåd:

Inga-Britt Ahlenius P-O Eriksson Eva Nisser
Niklas Amberg Lotta Gröning Markus Pettersson
Rune Andersson Sverker Gustavsson Mats Qviberg
Lars Anell Sven Hagströmer Birgitta Swedenborg
Anders Björnsson Claes Hemberg Hans Tson Söderström
Runar Brännlund Nils Lundgren Carl Tham
Stefan Carlén Paulina Neuding Gösta Walin
     

En utförligare presentation av Forum för EU-debatt klicka här