Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Sverige, EU och demokratin – se videon från seminariet

Newx_1

Videon från seminariet finns på YouTube – klicka här

EU och demokratin tillhör de eviga frågorna i EU-debatten. Ibland har det talats om ett ”demokratiskt underskott” som om det handlar om en förbisedd oönskad bieffekt. Men är demokratins försvagning en följd av själva EU konstruktionen – och finns det så fall en alternativ väg? Och hur utvecklas demokratin på nationell nivå av den fortskridande överföringen av suveränitet till EU-nivån?

Kring dessa frågeställningar anordnade Forum för EU-debatt i samarbete med ABF Stockholm, ett seminarium  den 8 april i Stockholm.

Lars Anell och Sverker Gustavsson inleder och justitieminister Morgan Johansson (s) och konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén (m) kommenterar.

 

Lars Anell, ordförande Vetenskapsrådet, f d EU ambassadör, författare till bl a Europas väg – förening och mångfald  samt rapport nr 4 och nr 7 i Forum för EU-debatts rapportserie.

Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala Universitet, författare bl a till rapporten Förtroendet för det europeiska unionsprojektet samt rapport nr 5 i Forum för EU-debatts rapportserie.