Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

EU, Cameron och Sverige

28 jan 16.Inspelningen av seminariet som gjorts av SVT Forum går att se via SVTs hemsida – klicka här

Det är ingen överdrift att påstå att 2015 kan beskrivas som annus horribilis för EU. Det räcker att peka på dels krisen för euron i samband med risken för grekisk statsbankrutt och Grexit, dels Storbritanniens krav på omförhandlingar av EU-stadgan och folkomröstning av resultatet från denna förhandling som kan resultera i Brexit, dels flyktingvågen efter att EUs yttre gräns fallit samman. (Se Lundgren för fördjupning)

Från Bryssel har så sent som i oktober 2015 kommit signaler om att politiken siktar mot an ever closer union, dvs ökad federalism och centralstyrning skall fortgå trots alla kriser. I ett dokument som benämns de fem ordförandenas rapport beskrivs politiken och tidsplanen för åtgärder. Dock har EU-kommissionens president Jean-Claude Junker en månad senare meddelat han förordar att länder skall kunna välja graden av samarbete inom unionen. Junker öppnade upp för ett EU med s k flexibel integration för medlemstater, ett multispeed Europe.

Samtidigt har Europaparlamentet på eget initiativ försökt reformera EUs vallag för att öka sin egen makt på de nationella parlamentens bekostnad.

Problematiken med krisen i EU inte minst  ett eventuellt Brexit, och hur denna skall mötas från såväl Bryssel som från svensk sida kommer att analyseras och diskuteras på vårt seminarium av statssekreterare Karolina Ekholm (s), riksdagsledamoten Ulrika Karlsson (m) och f d EU-ambassadören Lars Anell. Forum för EU-debatts ordförande Michael Sohlman är moderator.

Lokal och tid: Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm, 28 januari, kl 14.00 – 16.00.

Anmäl deltagande till info@forumeudebatt.se

Välkomna!

Karolina Ekholm, statssekreterare i finansdepartementet och f d vice riksbankschef.

Ulrika Karlsson, riksdagsledamot, ledamot i EU-nämnden och Utrikesutskottet samt ersättare i Civilutskottet.

Lars Anell, ordförande Vetenskapsrådet, f d EU ambassadör, författare till bl a Europas väg – förening och mångfald samt rapport nr 4 och nr 7 i Forum för EU-debatts rapportserie.