Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Samtal om EMU:s och eurons framtid

feud-23-jan-2017Diskussionen om EU:s framtid i ljuset av Brexit, flyktingvågen och den fortsatta spänningen inom euro-zonen intensifieras. Vid toppmötet i Bratislava fick EU-kommissionen i uppdrag att komma med förslag om hur EU skall utvecklas. Dessa skall utgöra underlaget för vårens toppmöten. I diskussionen i medlemsländerna är buden många och motstridiga – starkare centralisering och fortsatt väg mot en politisk union, eller ett nationalstaternas EU. En central del i debatten rör EMU:s framtid inom ramen för helheten EU. Förslag om att förstärka valutasamarbetet har lagts fram, men mötts av blandade reaktioner. Även om Sverige inte är med i eurozonen, så är det väsentligt att följa utvecklingen där, eftersom den kommer att påverka oss under alla omständigheter.

Samtalet inleds av:

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea,
Gunnar Lund, f d biträdande finansminister, ambassadör i Washington och vid EU,
Louise Andrén-Meiton, SvD:s näringslivsredaktion, och
Stefan de Vylder, docent, nationalekonom och författare.

Moderator är Michael Sohlman, ordförande Forum för EU-debatt.

Mötesplats 23 januari 2017, klockan 16.00: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. (Lokal i ABF-huset meddelas senare.)

Samtalet arrangeras av ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt.

Välkomna!

Skicka gärna ett mail till info@forumeudebatt.se om du är intresserad att komma till ABF-huset den 23 januari.