Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Sverige och EUs framtid

EU står inför ett viktigt vägval. Ska man fortsätta att gå mot ytterligare överstatliga lösningar eller tvärtom återgå till att bli en union som sysslar enbart med den inre marknaden?

Sverige är helt tyst i den debatten. Och vi bör för vår del välja att tillhöra en yttre krets, anser Birgitta Swedenborg och Nils Lundgren.

För att läsa artikeln, klicka här