Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Seminarium ABF-huset, Stockholm, onsdagen 21 mars, klockan 16.00-17.30. I diskussionen deltar Hans Lindblad, Pehr Wissén och Jörgen Appelgren. Länkar till fördjupningsmaterial beträffande bankunionen finns på nästa sida. Seminarium i samarbete med ABF och Arena Idé.