Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Bankunionens framtid och Sverige

Under mars månad tillträder Merkels nya koalitionsregering  i Tyskland vilket kommer att innebära att diskussionen om EUs färdriktning kommer aktualiseras.

En mycket aktuell fråga är hur det finansiella systemet och EUs bankunion skall utvecklas. Bankunionens syfte är att utforma gemensamma spelregler för banksystemet och hur tillsynen av bankerna skall var utformad.

Deltagande i bankunionen är obligatoriskt för euroländerna och frivilligt för övriga EU-länder. Huruvida Sverige skall söka medlemskap bankunionen har börjat diskuteras och en statlig utredning skall lämna sitt betänkande hösten 2019. Frågor kring bankunionen  och Sveriges position och ställningstagande i den fråga kommer att diskuteras på seminariet.

I diskussionen deltar Hans Lindblad (Riksgäldsdirektör), Pehr Wissén (Swedish House of Finance, Handelshögskolan) och Jörgen Appelgren (tidigare chefekonom Nordea).

Artiklar och bakgrundsmaterial om bankunionen: Europaportalen, Pehr Wisséns artikel i DI, Pär Holmbäcks artikel i DI, Pär Holmbäck artikel i Ekonomisk DebattSveriges Riksbank, Lars Calmfors krönika i DN

Seminariet arrangeras av ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt.

Välkomna!

Skicka gärna ett mail till info@forumeudebatt.se om du är intresserad att komma till ABF-huset den 21 mars.