Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Sverige och EUs framtid

Granlund-Enström

Marie Granlund (s) och Karin Enström (m)

EUs framtid ligger i stöpsleven. Under senaste året har ett antal förslag och propåer om EUs framtida vägval presenterats. EU-kommissionen har kommit med förslag om en utvecklad finanspolitisk union. President Macron och EU-kommissionens ordförande Junker har bidragit med förslag som också pekar mot ett allt tätare finanspolitiskt samarbete mellan medlemsländerna i den monetära unionen.

​Viktiga andra områden är invandringspolitiken och den inre och yttre säkerheten. För närvarande pågår förhandlingar mellan president Macron och förbundskansler ​Merkel​ om EUs framtida inriktning där meningsskiljaktigheter föreligger, dock tror man sig kunna presentera ett gemensamt förslag senast i början av juni 2018.

Sverige är medlem i EU men ej i det monetära samarbetet. Dock kommer utvecklingen och regelförändringar för länderna i valutaunionen inom EU att påverka Sveriges handlingsutrymme och kanske än mer nu sedan Storbritannien är på väg att lämna unionen.

För att få en diskussion om Sveriges hållning visavi EUs framtida utveckling har vi bjudit in gruppledarna i EU-nämnden för Socialdemokraterna resp Moderaterna: riksdagsledamöterna Marie Granlund (s) och Karin Enström (m).

Granlund och Enström, som representerar de två största partierna i Sveriges riksdag, kommer att presentera och diskutera resp partis ståndpunkter beträffande det framtida EUs utformning och hur Sverige bör förhålla sig till dessa planer och förändringar.

Seminariet arrangeras av ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt.

Välkomna till ABF Sveavägen 41, Stockholm, tisdagen 8 maj 18:00​

 

Debattartikel av Karin Enström om Sverige och EU, publicerad på Europaportalen.

Marie Granlunds svar i Europaportalen på Karin Enströms artikel.