Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Sverige, euron och bankunionen

6nov -18Stefan de Vylder presenterar sin rapport, som skrivits på uppdrag av EU-parlamentariker Max Andersson (MP). Rapporten analyserar hur den europeiska monetära unionen kan utvecklas och hur detta kan påverka länder som i likhet med Sverige står utanför valutaunionen. Diskussionen förs mot en bakgrund av de problem och konflikter som helt kan förändra de politiska och ekonomiska förutsättningarna för de olika reformförslag som cirkulerar i debatten.

En kort beskrivning av innehållet i rapporten återfinns Stefan de Vylders förord: Uppsatsen inleds med en kort översikt över eurokrisen, med tonvikt på de kvarvarande systemfel som jag anser att valutaunionen har att brottas med. Därefter följer en presentation de olika förslag till reformer av EMU som har lagts fram, inklusive bildande av en så kallad bankunion vilken även EU-länder som inte är med i EMU har inbjudits att delta i.”

Rapporten diskuteras av en panel med deltagande av Max Andersson (EU-parlamentariker, MP), Tina Acketoft (riksdagsledamot L) och Annika Winsth (chefekonom Nordea).

Anne-Marie Pålsson (Forum för EU-debatt) är moderator.

Rapporten kan laddas ned här eller här

Max Anderssons debattartikel om rapporten i UNT 180726

Tid o plats: Tisdagen 6 november 2019, 16-17:30, Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm.

Mingel efter seminariets slut.

Föranmälan krävs: Var vänlig att anmäl intresse till info@forumeudebatt.se

Välkomna!

Seminariet är ett samarrangemang mellan De Gröna – Europeiska fria alliansen och Forum för EU-debatt