Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Två politikområden som sticker ut och som kanske är av fundamentalt intresse för Sverige inför parlamentsvalet till EU är den s k Sociala Pelaren och EU-kommissionens förslag om beskattningsrätt för EU. Sociala Pelaren syftar till att harmonisera delar av social- och arbetsmarknadspolitiken inom EU. Beträffande skattepolitiken föreligger förslag om att övergå från nuvarande vetorätt för medlemsländerna till majoritetsbeslut. I panelen ingår Sara Skyttedal (KD) och Evin Incir (S), båda kandidater till Europaparlamentet, Monika Arvidsson, LO, samt Nils Karlsson, Ratio. Sara Skyttedal har med kort varsel tackat ja till att ersätta tidigare vidtalade Tomas Tobé som tvingats lämna återbud. Välkomna torsdagen 14 mars, 2019, till en diskussion kring dessa frågor i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm, kl 18.00.