Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

EUs Sociala Pelare och beskattningsrätt

En rad stora frågor inom olika politikområden är på dagordningen inför EU-parlamentsvalet. På ett antal av dessa råder relativ samstämmighet mellan de svenska partierna. Men två politikområden är relativt nya och inom dessa aktualiseras fundamentala svenska intressen – det gäller den s.k. Sociala Pelaren och EU-kommissionens förslag om beskattningsrätt för EU.

Vid EUs informella toppmöte i Göteborg 2017, fattades beslut om 20 principer och rättigheter på det sociala området och på arbetsmarknadens område som skulle vara normgivande för EUs medlemsländer samt att det var upp till de enskilda länderna att avgöra huruvida de vill implementera dessa i sin egen lagstiftning och praxis. Kritiker i bl a Sverige har dock hävdat att Sociala Pelaren kommer att medföra, eller riskerar att medföra, övernationella beslut som hotar den svenska modellen på arbetsmarknaden och på det socialpolitiska området.

Tilläggas kan att de europeiska socialdemokraterna har i sitt valmanifest inför EU-valet bl a föreslagit lagstiftning på EU-nivå beträffande en europeisk arbetsmarknadsförsäkring och inrättandet av en europeisk fond för att klara FN-målen om en hållbar värld.

På skatteområdet har kommissionen föreslagit att man skall införa beslut med kvalificerad majoritet i stället för med nu gällande enhällighet. Detta betyder att ländernas vetorätt i skattefrågor avskaffas och att ytterligare förflyttning av makt sker från den nationella nivån till EU. Frågan sammanhänger med EUs långtidsbudget som förutspår ökade utgifter som skall finansieras med ökade inkomster – skatteökning.

I diskussionen deltar Monika Arvidsson, LO enheten för internationella frågor, Evin Incir (S) och Sara Skyttedal (KD) Tomas Tobé (M), båda kandidater till Europaparlamentet, samt Nils Karlsson, vd Ratio.
Samtalsledare är Birgitta Swedenborg, Forum för EU-debatt.

Välkomna! ABF Sveavägen 41, Stockholm, torsdagen 14 mars, 2019, 18:00

Skicka gärna ett mail till info@forumeudebatt.se om du är intresserad att komma till ABF-huset den 14 mars.

Seminariet arrangeras av ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt.

Artiklar och bakgrundsmaterial inför seminariet:

Sociala frågor i EU

Sargade socialdemokrater lovar EU-väljare nytt socialt kontrakt

S på kant med S i EU

Social trygghet på EU-nivå hotar den svenska modellen

Påverkar EU:s sociala pelare medlemsländernas arbetsmarknadsmodeller?

S bluffade om EU:s ökade makt över svensk välfärd

Kommissionen vill slopa veto i viktiga skattefrågor

Magdalena Andersson: EU-kommissionen mötte massivt motstånd