Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

EUs politik i en turbulent omvärld

Under hösten 2019 ömsar EU skinn i med att en ny kommission tillträder och ett nyvalt parlament bänkar sig i Bryssel och Strasbourg.

Kommissionens nyvalda ordförande, Ursula von der Leyen, har presenterat ett omfattande program inom i stort sett EUs alla områden för den framtida politiken som kommissionen kommer söka stöd för i parlament och ministerråd. Några axplock ur den digra politiska agendan som kommissionen publicerat redovisas nedan:

♦ Klimatfrågan har högsta prioritet för den nya kommissionen och en biljon euro skall investeras de kommande årtiondena för att bidraga till att Europa skall vara en klimatsmart kontinent 2050.

♦ En plan utarbetas för hur delar av den sociala pelaren skall genomföras och dialogen mellan arbetsmarknadens parter skall stärkas. Införa europeisk minimilön samt arbetslöshetsförsäkring. En ny europeisk arbetsmarknadsmyndigheten skall snarast inrättas.

♦ Fortsätta arbetet med asylsystemet för lagliga vägar in i EU och fördelningen av migranter och flyktingar mellan medlemsländerna. Insatser för att förbättra integrationen av migranter och flyktingar.

♦ Skapa ett europeiskt ledarskap i världen genom bl a effektivisera EUs utrikespolitik genom att slopa vetot för medlemsländerna i vissa frågor. Ytterligare åtgärder för att skapa en europeisk försvarsunion vidtas.

♦ Stärka den europeiska demokratin genom samordna arbetet kring rättsstatens principer, hantera externa hot mot EU-valen, granska hot mot pressfriheten, desinformation och fake news.

♦ Eurosamarbetet skall fördjupas genom bl a arbeta för att stärka eurons roll internationellt, få kapitalmarknadsunionen på plats samt att arbetet med implementeringen av bankunionen skall slutföras.

♦ Gemensam syn beträffande artificiell intelligens samt lagstiftning rörande arbetsvillkor inom och skatter för digitala tjänsteföretag.

Dessa politiska förslag och ett stort antal ytterligare, skall kommissionen sök stöd för hos parlament och ministerråd i en minst sagt en turbulent politisk omvärld. EU skall decimeras med en av sina stora och viktiga medlemsländer – Brexit. Konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur unionen är svåröverblickbara samtidigt som president Trumps handels- och utrikespolitiska utspel inte underlätta en förståelse för hur framtiden kan gestalta sig. De olika politiska propåer som kommer från Putin och det alltmer expansiva Kina samtidigt som det oroliga läget i mellersta östern kan förvärras. Detta spär på den politiska turbulensen. Effekterna av handelskriget, initierat av Trump, är redan ekonomiskt märkbart och en eskalering av konflikten i norra Syrien, initierad av Erdogan, kan bl a resultera i en ökad flyktingström som söker sig mot Europa.

Annika Ström Melin (f d chef för SIEPs och DNs EU-korrespondent) och Leif Pagrotsky (f d statsråd, riksdagsman och generalkonsul i New York) kommer att diskutera EUs framtida samarbete i unionen och hur detta kommer att påverkas av den ökande politiska turbulensen. Ordförande för Forum för EU-debatt Michael Sohlman modererar och inleder samtalet.

Välkomna! ABF Sveavägen 41, Stockholm, måndagen den 28 oktober, 2019, 18:00

Skicka gärna ett mail till info@forumeudebatt.se om du är intresserad att komma till ABF-huset den 28 oktober.

Seminariet arrangeras av ABF och Forum för EU-debatt.

Artiklar och bakgrundsmaterial inför seminariet:

Annika Ström Melin har nyligen publicerat dels boken: Världen sedan 1989, Natur och Kultur, dels en debattartikel i DN: Demokrati kan se ut på många olika sätt – det måste även EU acceptera. Niklas Ekdals intervju på SVT Forum av Ström Melin, om nämnda bok finns också tillgänglig. I en krönika  i webbtidningen Dagens Arena recenserar Anders Jonsson också boken.

Europaportalen publicerar löpande information och texter om EU-frågor. Beträffande den nya kommissionens politiska plattform kan följande tre artiklar rekommenderas: klicka här, här och här.