Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Remissvar

Forum för EU-debatt har givits möjlighet att ge ett remissvar angående den offentliga utredningen om EUs bankunion och ett eventuellt svenskt deltagande i denna – Sverige och bankunionen (SOU 2019:52).

Vårt svar har utarbetats av Stefan de Vylder och kan läsas här.