Remissvar

Forum för EU-debatt har givits möjlighet att ge ett remissvar angående den offentliga utredningen om EUs bankunion och ett eventuellt svenskt deltagande i denna – Sverige och bankunionen (SOU 2019:52).

Vårt svar har utarbetats av Stefan de Vylder och kan läsas här.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *