Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

EUs återhämtningsfond – Zoomseminarium

Inbjudan till Zoomseminarium onsdagen den 15/7 2020 kl 16-17.30

Merkels och Macrons gemensamma utspel har lett till EU Kommissionens förslag av åtgärder uppgående till inalles 750 mrd euro. Nästa helg kommer Europeiska Rådet att diskutera och förhandla om detta förslag.

Planen är tänkt att genomföras utöver de redan omfattande nationella finanspolitiska stödåtgärderna, tidigare åtgärder på EU-nivå,samt ECBs kraftfulla penningpolitiska lättnader. För Sveriges del rör det sig om ett åtagande på 150 mrd SEK. Sveriges linje, med brett stöd i riksdagen, innebär att krediter skulle erbjudas de av pandemin drabbade länderna, men inte, som kommissionen och flertalet medlemsländer vill, rena gåvor. Planen skulle medföra omfattande ekonomiska och politiska konsekvenser för EU-samarbetet och för demokratin på nationell nivå. Likväl har debatten och genomlysningen av denna plan varit begränsad.

För att stimulera diskussionen anordnas detta seminarium med fyra inledare med omfattande erfarenhet av EU:

Daniel Tarschys, professor emeritus i statsvetenskap, f d generalsekreterare i Europarådet
Lars Anell, f d ambassadör vid EU
Leif Pagrotsky, f d statsråd
Susanne Ackum, fil dr i nationalekonomi, f d statssekreterare i finansdepartementet

Seminariet kommer modereras av Eva Nisser, styrelseledamot i Forumet

ANMÄLAN sker genom att klicka på denna länk.

Skriva in namn och mailadress i anmälan och skicka in den.

Strax före seminariet kommer en personlig Zoominbjudan som man klickar i för att ansluta till seminariet.

Välkomna!

Michael Sohlman, ordförande