Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

The hidden agenda behind the EU recovory fund

Lars Anell analyserar EUs återhämtningsfond. Ladda ned dokumentet här