Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Webbinarium: EUs krisprogram – adekvat åtgärd mot krisen?

Coronaepidemin har skördat ett stort antal dödsfall i världen och för 24 europeiska länder redovisar Eurostat en överdödlighet på 160 000 individer för perioden mars-maj 2020. Pandemins sociala och ekonomiska konsekvenser är svåröverblickbara. Under andra kvartalet 2020 minskade EU-ländernas samlade BNP med 11,4 procent enligt uppgifter från Eurostat . Tappet är ojämförligt det största och mest internationellt synkroniserade fall i våra inkomster som uppmätts så länge vi haft nationalräkenskaper. Covid-19 och dess följder har resulterat i en kris som saknar motstycke i EUs historia.

Vid Ekonomiska rådets möte 17-21 juli 2020 beslöts om långtidsbudgeten och en extraordinär återhämtningsinsats (Next Generation EU) där högst 750 miljarder euro lånas upp av EU. Av de lånade medlen skall 360 miljarder kunna lånas ut till medlemsländerna och resterande 390 miljarder betalas ut som bidrag. De 750 miljarderna euro motsvarar drygt 4 procent av EUs sammanräknade BNP. Planen är tänkt att genomföras utöver de redan omfattande nationella penning- och finanspolitiska stödåtgärderna, tidigare åtgärder på EU-nivå, samt ECBs kraftfulla penningpolitiska lättnader.

Implimenteringen av återhämtningsprogrammet kommer att medföra omfattande ekonomiska och politiska konsekvenser för bl a EU-samarbetet och för demokratin på nationell nivå. Likväl har debatten och genomlysningen av denna plan varit begränsad. För att stimulera diskussionen anordnas detta webbseminarium med tre inledare med olika syn på EUs återhämtningsprogram.


I panelen vid webbinariet deltar:

Karolina Ekholm, Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Lars Anell, f d ambassadör vid EU

John Hassler, Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Seminariet kommer modereras av Eva Nisser, styrelseledamot i Forumet

 

Diskussionen kan följas på Arenas facebooksida den 20 oktober 2020 med start kl 16.00 och pågår till 17.30 – Länk

Diskussionen kan också ses i efterhand från den 21 oktober 2020 – Länk

 

Välkommen att följa seminariet

 

Ett arrangemang i samarbete mellan ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt.

 

Artiklar i urval om EUs återhämtningsfond (vissa kan ligga bakom betalvägg)

Ekonomiska rådets beslut, Bryssel 21 juli 2020

Karolina Ekholm
Till försvar för de “sparsamma” fyra, Ekonomistas 14 juli 2020

John Hassler m fl
Sverige och Danmark väljer fel strategi i EU, SvD 14 juli 2020

Lars Anell
Det handlar inte om återhämtning, Dagens Arena 16 juli 2020
Uppdrag: rädda euron, Dagens Arena 9 juni 2020

Lars Anell, Lotta Fogde och Leif Pagrotsky
EU:s coronastöd en dimridå – för att rädda euron, Expressen 8 juli 2020

Rune Andersson, Carl Bennet, P-O Eriksson och Nils Lundgren
Pengarullningen är ett hot mot EU:s framtid, DN 7 juli 2020

Harry Flam
Är återhämtningsplanen början på överstatlig finanspolitik i EU?, SIEPS oktober 2020

Lars Anell
The hidden agenda behind the EU recovery fund, manuskript juli 2020