Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Zoomseminarium: EUs krisprogram – förenligt med svensk grundlag? Med EUs grundfördrag?

EUs återhämtningsplan, Next Generation EU, innebär en betydande maktöverföring från medlemsländerna och det största steget mot ett federalt EU sedan införandet av euron. Planen bryter två viktiga tabun i EU: dels att låta EU ta upp lån för att finansiera löpande utgifter, dels att överföra inkomster från vissa medlemsstater till andra medlemsstater. Lånebeloppet på 750 mdr euro är dessutom gigantiskt.

Samtidigt aviserar EU att de vill införa egna EU-skatter, vilket skulle bryta ännu ett tabu. Planen kan förväntas luckra upp motståndet mot en gemensam finanspolitik och kanske mot fler överstatliga beslut i allmänhet. Men EU är inte federalt så länge besluten bara kan fattas under enhällighet.

Återhämtningsplanen väcker /många frågor. De ekonomiska aspekterna diskuterades vid ett webbinarium den 20 oktober. Vid detta seminarium fokuserar vi på de konstitutionella aspekterna:/inte minst konstitutionella frågor:
– Tillåter den svenska grundlagen att EU tar upp lån och beslutar om skatter som ska betalas av svenska medborgare? Sätter grundlagen överhuvudtaget någon gräns för hur mycket av vårt självbestämmande vi överlåter på EU?
– Är planen förenlig med EUs grundfördrag?
– Grundlagen har en svagare ställning i Sverige än i andra länder? Är det ett problem?

Frågorna kommer inledningsvis diskuteras av följande paneldeltagare:

Sverker Gustavsson, professor emeritus i statskunskap, Uppsala
Carl-Fredrik Bergström, professor i europarätt, Uppsala
Torgny Håstad, professor emeritus i juridik, Uppsala, och f.d. justitieråd i Högsta domstolen

Seminariet modereras av Birgitta Swedenborg, Ph.D., styrelseledamot i Forum för EU-debatt

 

Inspelningen från seminariet är nu tillgängliglänk. Tyvärr hade vi tekniska problem vid inspelningen vilket resluterade i att filmen inte löper kontinuerligt utan vissa fragment visas. Dock kan diskussionen på seminariet följas då ljudet är korrekt inspelat.

Seminariet fortsatte via mail eftersom flera frågor blev hängande i luften. Samtliga paneldeltagare deltog i maildiskussionen och hjälpte till att räta ut frågetecknen. Vi tycker att vår diskussion var så givande att vi vill dela med oss av den.

 

Zoomseminarium måndagen den 23 november kl. 16-17:30

ANMÄLAN sker genom att klicka på denna länk.

Skriva in namn och mailadress i anmälan och skicka in den.

Strax före seminariet kommer en personlig Zoominbjudan med en länk, via email,  för att ansluta till seminariet.

 

VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN

 

Artikel om EUs återhämtningsfond

Harry Flam
Är återhämtningsplanen början på överstatlig finanspolitik i EU?, SIEPS oktober 2020