Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Debattartikel publicerad i SvD (210324) mot bakgrund av behandlingen i riksdagen av EUs återhämtningsfond som bl a innebär en upplåning av svindlande 750 miljarder euro. En länk med en replik från den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Erik Bergkvist på vår artikel finns också utlagd.