Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Hur mycket makt skall till Bryssel?

Videon från seminariet tillgänglig: LÄNK

——————— x ———————

 Forum för EU-debatt och Arena Idé inbjuder till seminarium

Tisdagen den 9 november 2021, kl. 15.00–16.30.

OBS. För deltagande krävs anmälan. Länkar för anmälan finns längst ned på sidan

Våren 2021 fattade Sveriges riksdag beslut, under stor enighet, om den så kallade återhämtnings­fonden, som innebar att EU skall låna upp 750 miljarder euro för att hjälpa medlems­länderna att återhämta sig från coronakrisen. Detta stödprogram och dess finansiering är ett av de senaste exempel på förflyttning av makt från de nationella parlamenten till Bryssel.

Varje beslut som flyttar fram EU:s positioner framstår kanske inte som särskilt dramatiskt i sig – undantaget var bildandet av EMU och nämnda återhämtningsfond – men sammantaget har de inneburit en väsentlig maktförskjutning till Bryssel.

På ett antal områden föreligger det propåer om ytterligare maktöverföring till EU. Ett exempel är den så kallade sociala pelaren vilken syftar till att bland annat lagstifta om minimilöner – vilket strider mot svenska modellen för lönebildningen – en europeisk arbetslöshetsförsäkring och en arbetsmarknadsmyndigheten. Coronaepedemin har även föranlett kommissionsordförande Ursula von der Leyen att föreslå att EU skall utvecklas mot en hälsounion. I diskussionen nämns även till exempel skapandet av en försvarsunion, få kapital- och bankunionen plats samt samordning av migrationspolitiken.

Ett argument mot maktförskjutningen är att den kan strida mot EUs subsidiaritetsprincip – det politiska beslutsfattande ska vara decentraliserat till lägsta möjliga nivå. Beslutsfattande på nationell eller lokal nivå kan bygga på bättre information om lokala preferenser och ekonomiska förhållanden och det är lättare för väljarna att utkräva ansvar när besluten är nationella eller lokala.

Problemställningen kring maktöverföring till Bryssel från nationalstaterna kommer att diskuteras på seminariet av paneldeltagarna.

Medverkande:

Lars Anell, f. d. ambassadör vid EU

Daniel Tarschys, professor emeritus i statsvetenskap, f. d. generalsekreterare i Europarådet

Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé

Fredrik Johansson, huvudsekreterare i Moderaternas idéprogramkommitté

Moderator: Eva Nisser

Seminariet den 9 november, 15.00-16.30 sänds via webb från Arena Idés lokaler. Vill du följa webbinariet via internet kan du skicka din anmälan till Arena Idé: LÄNK

Seminariet äger rum i Arenagruppens lokaler, Barnhusgatan 4, Stockholm och en mindre publik kan erbjudas plats. Anmälan är obligatorisk om du vill deltaga med plats på seminariet men kan inte garanteras då dessa är begränsade: LÄNK

Efter anmälan får du en påminnelse via epost från Arena Idé.

 

Välkommen med din anmälan

Arena Idé har även denna information på sin hemsida: LÄNK

Arrangemang är ett samarbete mellan Arena Idé och Forum för EU-debatt.