Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

En egen valuta är bra för Sverige

Birgitta Swedenborg påpekar i sin SvD-artikel att dessa påstående är både osakliga och vilseledande. Argumenten för att behålla svenska kronan är minst lika starka i dag som för 20 år sedan, då en överväldigande majoritet (56 procent) av svenska folket röstade för att stå utanför EMU. Det kan vara skäl att påminna om detta.

Länk till SvD-artikeln