Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Per Gahrton ersätter Peter Eriksson

Vid morgondagens seminarium (23 april 2013) där Anne-Marie Pålsson presenterar sin rapport om subsidiaritetsprincipen, är Peter Eriksson, MP, annonserad att diskutera rapporten. Peter Eriksson har emellertid fått förhinder och ersättas med Per Gahrton.