Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Varannan svensk vet inte att Sverige ingår i Finanspakten

Eurokrisen har väckt svenskarnas intresse för EU. För vi ser att EU påverkar oss ekonomiskt, även om det inte alltid påverkar oss politiskt. Men när det gäller finanspakten har Sveriges Ja till pakten inte nått svenska folket.

Det är värt att påpeka att andelen ”vet ej-svar” i undersökningen genomgående ligger på samma nivåer som i vanliga opinionsundersökningar om svensk politik (ca 0-5%). Det vittnar om att väljarna har bestämma åsikter i dessa frågor. I debatten framställs det ibland som att väljarna skulle vara ointresserad av EU-frågor.

Undersökningen från Demoskop i kan laddas ner (Power Point bilder) som PDF-fil.

Sammandrag av resultaten

67% känner inte till EU:s finanspakt, andelen är något lägre bland äldre (57%)

Oavsett parti är det en majoritet som inte känner till finanspakten, andelen som har kännedom är dock  högre bland FP-väljare

En övervägande majoritet (74%) håller inte med om att länder som är med i EU också bör vara med i eurosamarbetet.

Ungefär lika många (72%) håller inte med om att EU bör samordna sin budgetpolitik. Observera att det inte föreligger några större skillnaderna mellan partiernas väljarna i denna fråga utan opinionen är enig över blockgränsen.

Gällande vilken princip man tycker är bäst för hur EU:s medlemsländer ska utforma sin politik är det endast 1 av 3 (31%) som anser att den gemensamma politiken bör utformas lika för alla EU:s medlemsländer.  Övriga (64%) menar att den kan vara gemensam inom vissa områden men att det inte behöver gälla för alla medlemsländer.

Kunskapsfrågor

Knappt hälften (47%) tror inte att Sverige har anslutit sig till finanspakten

Flertalet (84%) svarar däremot rätt angående de länder om har euron som valuta som bryter mot reglerna i EU:s finanspakt kan dömas till böter

52% tror att vi riskerar böter om vi bryter om EU:s finanspakt

Angående hur stort budgetunderskott får vara för ett land enligt Finanspakten, fördelar sig svaren som:

  • 14% svara 0,5 procent av BNP
  • 45% svara 1,0 procent av BNP
  • 38% svarar 3,0 procent av BNP

 

I undersökningen ingår också en fråga om huruvida Euron överlever den ekonomiska krisen vilket. 41 % tror att det föreligger en stor risk för att euron inte gör det. 77 % respektive 61 % av sympatisörer till sverigedemokraterna respektive vänsterpartiet anser risken är stor.