Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

10-årsjubileum – Svenska folkets nej till euron

14 sept

På seminariet talade följande personer:
Stefan Carlén, förbundsekonom Handels, kampanjledningen Socialdemokrater mot EMU
Margit Gennser, civilekonom, f.d. riksdagsledamot (M), ordförande Medborgare mot EMU
Sven Hagströmer, entreprenör, grundat Avanza Bank & Creades AB, Medborgare mot EMU
Nils Lundgren, nationalekonom, ordförande Europa ja – euro nej
Leif Pagrotsky, f.d. statsråd (S)
Anne-Marie Pålsson, nationalekonom, f.d. riksdagsledamot (M)
Jonas Sjöstedt, partiledare (V), vice ordförande Europa ja – euro nej
Birgitta Swedenborg, nationalekonom, Medborgare mot EMU
Stefan de Vylder, nationalekonom, aktiv på nej-sidan inför folkomröstningen 2003
Max Andersson, partistyrelsen (MP)
Lars Carlsson, kandidat till europaparlamentet (C)
Inspelning av ett tal av framlidne Sören Wibe, nationalekonom, ordförande Socialdemokrater mot EMU

Moderator var Victoria Nilsson, ordförande FMSF

Länken till YouTube, klicka här

På Junilistans hemsida finns ett antal artiklar som publicerades i press och på nätet i samband med 10-årsdagen, klicka här.