Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Forum för EU-debatts sjätte rapport har presenterats på ett seminarium. Rapporten har skrivits av Anne-Marie Pålsson och inbjudna att diskutera rapporten var Ann-Cathrine Jungar, Sten Heckscher och Göran Lennmarker. Rapporten kan laddas ned och även filmen från seminariet finns tillgänglig för visning.