Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Anne-Marie Pålssons analys av EU-nämnden

ami bild 1 20140402

 Michael Sohlman, Anne-Marie Pålsson, Sten Heckscher, Ann-Cathrine Jungar och Göran Lennmarker

Se filmen från seminariet, klicka här.  Ladda ned rapporten, klicka här.

EU-nämnden – riksdagens vakande öga eller regeringens lydiga språkrör? är titeln på den rapport som Anne-Marie Pålsson presenterade på ett seminarium den 2 april  i Stockholm.

EU-nämnden inrättades 1995 när Sverige blev medlem i EU. Motivet bakom ordningen med ett organ för regeringen att samråda med istället för 17 fackutskott var att förse riksdagen med redskap att anlägga en helhetssyn på EU-frågorna. Hur blev det?

I rapporten granskas tre ärenden som alla aktualiserades 2010 mitt under den värsta fasen av finanskrisen. Granskningen visar på en rad brister: informationen kommer sent eller inte alls och är ofta på engelska. Någon helhetssyn på EU har nämnden inte etablerat. Strategiska överväganden märktes inte av de stenografiska uppteckningarna. Dessa visar istället på en stor passivitet hos nämndens ledamöter, särskilt hos dem som tillhör något av allianspartierna. Det ska dock inte uteslutas att diskussioner kan ha förts i sammanhang där öppenhet inte råder och att ledamöterna där varit mera aktiva. Oppositionspartiernas ledamöter var mera aktiva men förmådde inte anlägga ett EU-perspektiv på frågorna utan blandade samman inrikespolitiska överväganden med EU:s befogenheter. I dessa avseenden kan man knappast säga att EU-nämnden levt upp till de förväntningar som knöts till den.

Rapporten diskuterades tillsammans med en panel bestående av:

Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola och verksam vid Centrum för Östersjö- och Östeuropastudier, CBEES.

Sten Heckscher, tidigare bl a näringsminister, president i Kammarrätten i Stockholm, generaldirektör, rikspolischef och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen.

Göran Lennmarker är ordförande för SIPRI. Var tidigare riksdagsledamot (M) och bl a ordförande för Konstitutions- och Utrikesutskottet samt EU-nämnden.

Moderator var Forum för EU-debatts ordförande Michael Sohlman.

Anne-Marie Pålsson är f d riksdagsledamot (M), docent i nationalekonomi och verksam vid Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet samt ledamot i styrelsen för Forum för EU-debatt.