Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Diskussion om EUs olösta problem

 akerh 2

Johnny Åkerholm, Erik Åsbrink och Hans Tson Söderström

Se videon från seminariet, klicka här

I sin inledning analyserade  och diskuterade Åkerholm de intentioner som fanns bakom EUs tillblivelse samt huruvida dessa intentioner kom att uppfyllas.

Grundproblemet i EU, enligt Åkerholm, är dels att man försöker sitta på två stolar – fungera som enhet utan att man avstår från nationell beslutanderätt, dels att det finns starka krafter som försöker föra utvecklingen mot en förbundsstat utan att föra en öppen diskussion om frågan. Det senare är sannolikt det allra största problemet; en viktig orsak till” felstegen” under senare år och något som i slutändan hotar det positiva som en gemensam marknad kunde föra med sig.

Åkerholms föredrag kommenterades och diskuterades av Erik Åsbrink och Hans Tson Söderström. Moderator i debatten var Forum för EU-debatts ordförande Michael Sohlman.

Inom kort kommer den inspelade filmen från seminariet att finnas på YouTube och kunna ses via en länk här på hemsidan.

Johnny Åkerholms uppsats Eurogrundstötningen som finns publicerad i den av tankesmedjan Lokus utgivna boken Europas öde Euron – omstöpt eller bortsmält, under redaktion av Nils Torvalds, kan laddas ned här.

 

Johnny Åkerholm var fram till slutet av 2013 finanspolitiskt sakkunnig i ekonomiska rådet vid statsrådets kansli i Finland. Ekonomiska rådet är ett samarbetsorgan för finska regeringen, de centrala intresseorganisationerna och Finlands Bank, som leds av statsministern. Åkerholm har tidigare bl a varit verkställande direktör för Nordiska investeringsbanken, avdelningschef för nationalekonomiska avdelningen vid Finlands Bank, understatssekreterare vid finansministeriet samt ordförande för EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté.

Erik Åsbrink är verksam som bl a rådgivare till Goldman Sachs och med ett antal styrelseuppdrag. Tidigare var Åsbrink finansminister och riksdagsman (S) samt bl a ordförande i Riksbanksfullmäktige.

Hans Tson Söderström är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och har och har haft många uppdrag inom svenskt näringsliv och organisationsväsende samt i statliga utredningar. Söderström var tidigare bl a VD för SNS och VD för Handelshögskolans vidareutbildningsverksamhet.