Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Johnny Åkerholm inledde en diskussion under rubriken "EUs olösta problem" på Forum för EU-debatts seminarium den 14 april 2014. I panelsamtalet med Åkerholm deltog Erik Åsbrink och Hans Tson Söderström. Videon från seminariet går att se på hemsidan. Det finns även en artikel att ladda ned som Åkerholm publicerat i en bok utgiven av tanksmedjan Lokus i Finland.