Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin

Lars Anell konstaterar i sin rapport, som presenterades på forumets seminarium den 11 november 2013, att EU:s budget strider mot vedertagna principer för rationell resursanvändning och anser att det är fullständigt oacceptabelt att över 80 procent av budgeten går på tvärs mot Lissabonstrategins uttalade ambition att bidra till att öka den kunskapsbaserade ekonomiska konkurrenskraften för EU-länderna. – se filmen och ladda ned rapporten från seminariet.

Läs mer »

EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin

Lars Anell konstaterar i sin rapport, som presenterades på forumets seminarium den 11 november 2013, att EU:s budget strider mot vedertagna principer för rationell resursanvändning och anser att det är fullständigt oacceptabelt att över 80 procent av budgeten går på tvärs mot Lissabonstrategins uttalade ambition att bidra till att öka den kunskapsbaserade ekonomiska konkurrenskraften för EU-länderna. – se filmen och ladda ned rapporten från seminariet.

Läs mer »