Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Unionens demokratiska underskott – se filmen från seminariet

Sverker Gustavsson konstaterar, i forumets rapport nr 5 som presenterades på ett seminarium den 19 februari, att som demokrati betraktad lämnar unionen mycket övrigt att önska. Det gäller oavsett om vi tolkar den som en styrelse av, genom eller för folket. Vare sig vi talar om räckvidd, deltagande eller resultat är inslaget av folkstyre begränsat.

Se filmen från seminariet och rapporten kan också laddas ner.

Läs mer »

Unionens demokratiska underskott – se filmen från seminariet

Sverker Gustavsson konstaterar, i forumets rapport nr 5 som presenterades på ett seminarium den 19 februari, att som demokrati betraktad lämnar unionen mycket övrigt att önska. Det gäller oavsett om vi tolkar den som en styrelse av, genom eller för folket. Vare sig vi talar om räckvidd, deltagande eller resultat är inslaget av folkstyre begränsat.

Se filmen från seminariet och rapporten kan också laddas ner.

Läs mer »