Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Unionens demokratiska underskott – se filmen från seminariet

Sverkers sem 20140219_1Anders Björnsson, Daniel Tarschys, Ann-Cathrine Jungar och Sverker Gustavsson

Sverker Gustavsson konstaterar att som demokrati betraktad lämnar unionen mycket övrigt att önska. Det gäller oavsett om vi tolkar den som en styrelse av, genom eller för folket. Vare sig vi talar om räckvidd, deltagande eller resultat är inslaget av folkstyre begränsat. Om detta är alla överens.

Vad som är omstritt är värderingen. Att försvåra majoritetsbeslut, förebygga konflikter och främja långsiktighet anser förespråkarna behjärtansvärt. Frånvaron av legitim opposition, problemlösningsförmåga och berättigad protektionism finner kritikerna beklagansvärd.

Unionsprojektet förutsätter en formel för fredlig samlevnad. Förekomsten av välfärdsstater och blandekonomier tyder på att kapitalism och demokrati går att förena. På motsvarande sätt behöver unionstyre och nationellt självbestämmande gå att samtidigt praktisera.

Efter finanskrisen räcker det inte att kunna bearbeta spänningen mellan ekonomisk och politisk liberalism, sammanfattar författaren. Samlevnadsformeln måste även förmå hantera den till synes olösliga konflikten mellan unionens och medlemsländernas överhöghet.

I diskussionen om rapporten medverkade:

Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola och verksam vid Centrum för Östersjö- och Östeuropastudier, CBEES.

Anders Björnsson, publicist och historiker som tidigare bl a varit verksam vid Sveriges Radio och Svenska Dagbladet.

Daniel Tarschys, tidigare professor i statsvetenskap och har bl a också varit riksdagsman och generalsekreterare i Europarådet.

Sverker Gustavsson, tidigare professor i statskunskap i Uppsala och under en period statssekreterare i Utbildningsdepartementet, forskar och deltar i debatten kring det europeiska unionsproblemet.

Moderator var Forum för EU-debatts ordförande Michael Sohlman.

Se filmen från seminariet

Rapporten som PDF-fil

Sverkers seminarium 20140219_2Hörsalen, Kungliga Biblioteket, Humlegården, Stockholm 19 februari 2014