Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Debattartikel i SvD

Nils Lundgren och Birgitta Swedenborg argumenterar i artikeln Skapa en inre och yttre krets inom EU, för att låta olika länder gå olika långt i integrationen inom EU, dvs mer av flexibel integration.

Läs mer »

Debattartikel i SvD

Nils Lundgren och Birgitta Swedenborg argumenterar i artikeln Skapa en inre och yttre krets inom EU, för att låta olika länder gå olika långt i integrationen inom EU, dvs mer av flexibel integration.

Läs mer »