Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Debattartikel i SvD

Nils Lundgren och Birgitta Swedenborg argumenterar i artikeln Skapa en inre och yttre krets inom EU, för att låta olika länder gå olika långt i integrationen inom EU, dvs mer av flexibel integration. Artikel i SvD  (23-03-28). Artikeln kan ligga bakom s k betalvägg.