Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Attityder till EU – Demoskopundersökning

Forum för EU-debatt har beställt en undersökning från Demoskop där de intervjuade har tagit ställning till följande påstående:

1) En bred och allsidig debatt om EU-frågor är viktigt för demokratin,

2) Sverige borde ha fler folkomröstningar gällande viktiga beslut i EU-frågor,

3) Det finns en betydande skillnad mellan Socialdemokraternas och alliansregeringens EU-politik,

4) Det riksdagsparti jag sympatiserar med representerar  även min syn på EU-samarbetet,

5) Mina politiska företrädare är kunniga i EU-frågor,

6) Jag känner mig välinformerad om de beslut Sverige är med och fattar i EU.

Resultaten från undersökningen finns i denna PDF-fil. Undersökningen presenterades på Forum för EU-debatts seminarium i Stockholm den 16 april – se vår hemsida för mer information.