Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Attityder till EU – Demoskopundersökning

Forum för EU-debatt har låtit Demoskop genomföra en intervjuundersökning om svenskarnas attityder till EU. Bl a ställdes frågor om intervjupersonerna såg någon skillnad mellan alliansregeringen och Socialdemokraternas politik visavi EU samt huruvida man ansåg sina politiska företrädare vara kunniga i EU-frågor.

Läs mer »

Rundabordssamtal – se filmen från samtalet 16 april

Forum för EU-debatt startade sin utåtriktade verksamhet med ett rundabordssamtal i Stockholm den 16 april 2013. Samtalet handlade om nuläget och utsikterna för EU med deltagande av Assar Lindbeck, Sven Hagströmer, PJ Anders Linder, Annika Ström Melin, Lotta Gröning, Örjan Berner och Sverker Gustafsson.Samtalsledare var Michael Solman.

Läs mer »

Attityder till EU – Demoskopundersökning

Forum för EU-debatt har låtit Demoskop genomföra en intervjuundersökning om svenskarnas attityder till EU. Bl a ställdes frågor om intervjupersonerna såg någon skillnad mellan alliansregeringen och Socialdemokraternas politik visavi EU samt huruvida man ansåg sina politiska företrädare vara kunniga i EU-frågor.

Läs mer »

Rundabordssamtal – se filmen från samtalet 16 april

Forum för EU-debatt startade sin utåtriktade verksamhet med ett rundabordssamtal i Stockholm den 16 april 2013. Samtalet handlade om nuläget och utsikterna för EU med deltagande av Assar Lindbeck, Sven Hagströmer, PJ Anders Linder, Annika Ström Melin, Lotta Gröning, Örjan Berner och Sverker Gustafsson.Samtalsledare var Michael Solman.

Läs mer »