Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Rundabordssamtal – se filmen från samtalet 16 april

028 beskuren

Forum för EU-debatt startade sin utåtriktade verksamhet med ett rundabordssamtal i Stockholm den 16 april 2013. Samtalet handlade om nuläget och utsikterna för EU med deltagande av Assar Lindbeck, Sven Hagströmer, PJ Anders Linder, Annika Ström Melin, Lotta Gröning, Örjan Berner och Sverker Gustafsson.Samtalsledare var Michael Solman.

Inför seminariet hade styrelsen för forumet skrivit en artikel som kan ses som en programförklaring för Forum för EU-debatt. Artikeln finns publicerad på Newsmill.

Seminariet har filmats och filmen  finnas tillgänglig på You Tube. Filmen är uppdelad i fyra avsnitt.

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4