Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Välkommen till vår hemsida

EU-debatten måste vitaliseras i Sverige. Därför har vi startat tankesmedjan Forum för EU-debatt. Tankesmedjan står fri från politiska partier. Dess värdegrund är att stödja ett fritt och öppet Europa, där medborgarna kan välja var de vill bo, arbeta och studera. Värdegrunden innebär ett ja till handel och ekonomiskt samarbete i EU, ett ja till ekonomisk öppenhet mot omvärlden och ett ja till noggrant vaktslående om demokrati och mänskliga rättigheter i medlemsländerna. Värdegrunden innebär däremot ett nej till ökad överstatlighet och nej till skapandet av en EU-stat.

Läs mer »

Detta kan inte fortgå i en demokrati

Svenska folket har överlämnat omfattande och svårkontrollerad makt till EU utan en öppen diskussion och utan möjlighet att utkräva ansvar. Detta kan inte fortgå i en demokrati. Detta framhålls i en artikel som är signerad av Forum för EU-debatts styrelse på Newsmill

Läs mer »

Välkommen till vår hemsida

EU-debatten måste vitaliseras i Sverige. Därför har vi startat tankesmedjan Forum för EU-debatt. Tankesmedjan står fri från politiska partier. Dess värdegrund är att stödja ett fritt och öppet Europa, där medborgarna kan välja var de vill bo, arbeta och studera. Värdegrunden innebär ett ja till handel och ekonomiskt samarbete i EU, ett ja till ekonomisk öppenhet mot omvärlden och ett ja till noggrant vaktslående om demokrati och mänskliga rättigheter i medlemsländerna. Värdegrunden innebär däremot ett nej till ökad överstatlighet och nej till skapandet av en EU-stat.

Läs mer »

Detta kan inte fortgå i en demokrati

Svenska folket har överlämnat omfattande och svårkontrollerad makt till EU utan en öppen diskussion och utan möjlighet att utkräva ansvar. Detta kan inte fortgå i en demokrati. Detta framhålls i en artikel som är signerad av Forum för EU-debatts styrelse på Newsmill

Läs mer »