Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Bankunionens framtid och Sverige

Seminarium ABF-huset, Stockholm, onsdagen 21 mars, klockan 16.00-17.30.

I diskussionen deltar Hans Lindblad, Pehr Wissén och Jörgen Appelgren.

Länkar till fördjupningsmaterial beträffande bankunionen finns på nästa sida.

Seminarium i samarbete med ABF och Arena Idé.

Läs mer »

Politisera EU – begränsa juristmakten!

Detta är rubriken på Dieter Grimms föredrag den fredagen 24 november, kl 14.00 i ABF-huset Stockholm.

Professor Grimm, en av Tysklands främsta konstitutionella experter, i samtal med Carl Tham om Europas framtid.

Seminarium i samarbete med ABF, samtalet hålls på engelska. Välkommen!

Läs mer »

Diskussion om Euron och EU

Under våren och hösten 2017 har ett antal propåer om en ökad ekonomisk integration och fördjupning av den monetära unionen framförts. Frågor kring euron och EU samt Sveriges position och ställningstagande i den utveckling som ligger framför oss inom EU kommer att diskuteras på seminariet måndagen den 30 oktober, klockan 16.00 – 17.30, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Lokal: Sandlersalen, 1 trappa.

Läs mer »

Sverige och EUs framtid

EU står inför ett viktigt vägval. Ska man fortsätta att gå mot ytterligare överstatliga lösningar eller tvärtom återgå till att bli en union som sysslar enbart med den inre marknaden? Birgitta Swedenborg och Nils Lundgren ger sin syn på denna problematik i en debattartikel (170613) i DI.

Läs mer »

Samtal om EMU:s och eurons framtid

Diskussionen om EU:s framtid i ljuset av Brexit, flyktingvågen och den fortsatta spänningen inom euro-zonen intensifieras successivt. Den 23 januari, klockan 16.00 anordnar ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt ett samtal om EU:s framtid i ABF-huset i Stockholm.

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea; Gunnar Lund, f d biträdande finansminister, ambassadör i Washington och vid EU; Louise Andrén-Meiton, SvD:s näringslivsredaktion; Stefan de Vylder, docent, nationalekonom och författare kommer att inleda.

Moderator är Michael Sohlman, ordförande Forum för EU-debatt.

Välkomna!

Läs mer »

EU viewed from London and Berlin

Från vårt seminarium den 11 februari där EU-krisen diskuterades och analyserades utifrån ett engelskt och tyskt politiskt perspektiv av Maria Borelius, Michael Wohlgemuth och Carl Tham. Tiigänglig är även Michael Wohlgemuths Power Point presentation.

Det finns även en länk till radioprogrammet Radiokorrespondenterna söndagen 14 januari där Maria Borelius medverkade och diskuterade frågan om Brexit tillsammans med Sveriges ambassadör i Storbritannien Nicola Clase.

Läs mer »

EU, Cameron och Sverige

SVT Forum inspelning av seminariet går att se via SVT Forums hemsida.

Trots EUs rådande krisläge beträffande t ex flyktingfrågan, eurosamarbetet, kommande engelsk omröstning om medlemskap och rådande åtstramning av offentliga finanser framförs i Bryssel förslag om ökat centralt styre och minskad makt för de nationella parlamenten.

Denna problematik diskuteras på vårt seminarium den 28 januari av statssekreterare Karolina Ekholm (s), riksdagsledamoten Ulrika Karlsson (m) och f d EU-ambassadören Lars Anell.

Läs mer »

Bankunionens framtid och Sverige

Seminarium ABF-huset, Stockholm, onsdagen 21 mars, klockan 16.00-17.30.

I diskussionen deltar Hans Lindblad, Pehr Wissén och Jörgen Appelgren.

Länkar till fördjupningsmaterial beträffande bankunionen finns på nästa sida.

Seminarium i samarbete med ABF och Arena Idé.

Läs mer »

Politisera EU – begränsa juristmakten!

Detta är rubriken på Dieter Grimms föredrag den fredagen 24 november, kl 14.00 i ABF-huset Stockholm.

Professor Grimm, en av Tysklands främsta konstitutionella experter, i samtal med Carl Tham om Europas framtid.

Seminarium i samarbete med ABF, samtalet hålls på engelska. Välkommen!

Läs mer »

Diskussion om Euron och EU

Under våren och hösten 2017 har ett antal propåer om en ökad ekonomisk integration och fördjupning av den monetära unionen framförts. Frågor kring euron och EU samt Sveriges position och ställningstagande i den utveckling som ligger framför oss inom EU kommer att diskuteras på seminariet måndagen den 30 oktober, klockan 16.00 – 17.30, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Lokal: Sandlersalen, 1 trappa.

Läs mer »

Sverige och EUs framtid

EU står inför ett viktigt vägval. Ska man fortsätta att gå mot ytterligare överstatliga lösningar eller tvärtom återgå till att bli en union som sysslar enbart med den inre marknaden? Birgitta Swedenborg och Nils Lundgren ger sin syn på denna problematik i en debattartikel (170613) i DI.

Läs mer »

Samtal om EMU:s och eurons framtid

Diskussionen om EU:s framtid i ljuset av Brexit, flyktingvågen och den fortsatta spänningen inom euro-zonen intensifieras successivt. Den 23 januari, klockan 16.00 anordnar ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt ett samtal om EU:s framtid i ABF-huset i Stockholm.

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea; Gunnar Lund, f d biträdande finansminister, ambassadör i Washington och vid EU; Louise Andrén-Meiton, SvD:s näringslivsredaktion; Stefan de Vylder, docent, nationalekonom och författare kommer att inleda.

Moderator är Michael Sohlman, ordförande Forum för EU-debatt.

Välkomna!

Läs mer »

EU viewed from London and Berlin

Från vårt seminarium den 11 februari där EU-krisen diskuterades och analyserades utifrån ett engelskt och tyskt politiskt perspektiv av Maria Borelius, Michael Wohlgemuth och Carl Tham. Tiigänglig är även Michael Wohlgemuths Power Point presentation.

Det finns även en länk till radioprogrammet Radiokorrespondenterna söndagen 14 januari där Maria Borelius medverkade och diskuterade frågan om Brexit tillsammans med Sveriges ambassadör i Storbritannien Nicola Clase.

Läs mer »

EU, Cameron och Sverige

SVT Forum inspelning av seminariet går att se via SVT Forums hemsida.

Trots EUs rådande krisläge beträffande t ex flyktingfrågan, eurosamarbetet, kommande engelsk omröstning om medlemskap och rådande åtstramning av offentliga finanser framförs i Bryssel förslag om ökat centralt styre och minskad makt för de nationella parlamenten.

Denna problematik diskuteras på vårt seminarium den 28 januari av statssekreterare Karolina Ekholm (s), riksdagsledamoten Ulrika Karlsson (m) och f d EU-ambassadören Lars Anell.

Läs mer »