Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Debatt om EUs krispaket

I debatten om EU-kommissionens stora krispaket om hela 750 miljarder euro som skall lånas upp, har Lars Anell i SvD påpekat de problem som följer med förslaget och fått mothugg från chefen för EU-kommissionen i Sverige. Anell avslutar sitt genmäle till EU-kommissionens inlägg med orden: ”De beslut medlemsstaterna nu förväntas fatta för att genomföra kommissionens förslag skapar ett bastant prejudikat som den erkänt aktivistiska EU-domstolen kan utnyttja. Den har tidigare grundat ställningstaganden på allmänna uttalanden och det finns möjligheter för medlemsstaterna att fatta enhälliga beslut även om det saknas uttryckligt stöd i fördraget.”

Länkar till debattinläggen finns nedan tillsammans med Leif Pagrotskys debattinlägg i denna fråga från slutet av maj 2020.

Läs mer »

Remissvar

Forum för EU-debatt har givits möjlighet att ge ett remissvar angående den offentliga utredningen om EUs bankunion och ett eventuellt svenskt deltagande i denna – Sverige och bankunionen (SOU 2019:52).

Forum för EU-debatt anser att nackdelarna med ett svenskt deltagande i EU:s bankunion klart överväger fördelarna. Vi rekommenderar därför att Sverige säger nej till ett medlemskap.

Läs mer »

EUs politik i en turbulent omvärld

Den nyvalda EU-kommissionen har lagt fram ett omfattande politiskt program för sin femåriga mandatperiod. Kommissionen kommer söka stöd i parlament och ministerråd för sina förslag beträffande bl a klimat-, migrations- och demokratifrågor, utrikes- och försvarspolitik samt eurosamarbete. Samtidigt har den politiska turbulensen kring ett flertal frågor ökat inom ett antal av EUs medlemsländer liksom mellan de stora länderna i världen. Lägg därtill att Storbritannien kan vara på väg ut ur EU – Brexit. Hur kommer det framtida samarbetet inom EU att se ut och hur kommer det påverkas av den ökande politiska turbulensen?

Kring denna problematik samtalar Annika Ström Melin och Leif Pagrotsky. Samtalet modereras av Michael Sohlman.

Tid och plats: måndagen den 28 oktober, 2019, 18.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm.

Välkomna!

Läs mer »

EUs Sociala Pelare och beskattningsrätt

Två politikområden som sticker ut och som kanske är av fundamentalt intresse för Sverige inför parlamentsvalet till EU är den s k Sociala Pelaren och EU-kommissionens förslag om beskattningsrätt för EU. Sociala Pelaren syftar till att harmonisera delar av social- och arbetsmarknadspolitiken inom EU. Beträffande skattepolitiken föreligger förslag om att övergå från nuvarande vetorätt för medlemsländerna till majoritetsbeslut.

I panelen ingår Sara Skyttedal (KD) och Evin Incir (S), båda kandidater till Europaparlamentet, Monika Arvidsson, LO, samt Nils Karlsson, Ratio. Sara Skyttedal har med kort varsel tackat ja till att ersätta tidigare vidtalade Tomas Tobé som tvingats lämna återbud.

Välkomna torsdagen 14 mars, 2019, till en diskussion kring dessa frågor i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm, kl 18.00.

Läs mer »

Sverige, euron och bankunionen

Stefan de Vylder presenterar sin rapport, tisdagen den 6 november 2018, som analyserar hur den europeiska monetära unionen kan utvecklas och hur detta kan påverka länder som i likhet med Sverige står utanför valutaunionen.

Rapporten diskuteras av en panel med deltagande av Max Andersson (EU-parlamentariker, MP), Tina Acketoft (riksdagsledamot L) och Annika Winsth (chefekonom Nordea). Anne-Marie Pålsson (Forum för EU-debatt) är moderator.

Tid och plats: Tisdagen den 6 november, kL 16-17:30; Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm.

Seminariet är ett samarrangemang med De Gröna – Europeiska fria alliansen

Mingel efter seminariets slut. Välkomna!

Läs mer »

Sverige och EUs framtid

Under senaste året har ett antal förslag om EUs framtida vägval presenterats. EU-kommissionen har kommit med förslag om en utvecklad finanspolitisk union. För närvarande pågår förhandlingar mellan president Macron och förbundskansler ​Merkel​ om EUs framtida inriktning där meningsskiljaktigheter föreligger.

För att få en diskussion om Sveriges hållning visavi EUs framtida utveckling har vi bjudit in gruppledarna i EU-nämnden för Socialdemokraterna resp Moderaterna: riksdagsledamöterna Marie Granlund (s) och Karin Enström (m). Granlund och Enström kommer att presentera och diskutera resp partis ståndpunkter beträffande det framtida EUs utformning och hur Sverige bör förhålla sig till dessa planer och förändringar.

Välkomna! ABF Sveavägen 41, Stockholm, tisdagen 8 maj 18:00​

Läs mer »

Videoninspelning – Bankunionens framtid och Sverige

Videon från Seminariet den 21 mars 2018 finns nu tillgänglig.

I diskussionen deltog Hans Lindblad (Riksgäldsdirektör), Pehr Wissén (Swedish House of Finance, Handelshögskolan) och Jörgen Appelgren (tidigare chefekonom Nordea). Moderator var Eva Nisser.

Seminariet arrangerades i samarbete med ABF och Arena Idé.

Läs mer »

Debatt om EUs krispaket

I debatten om EU-kommissionens stora krispaket om hela 750 miljarder euro som skall lånas upp, har Lars Anell i SvD påpekat de problem som följer med förslaget och fått mothugg från chefen för EU-kommissionen i Sverige. Anell avslutar sitt genmäle till EU-kommissionens inlägg med orden: ”De beslut medlemsstaterna nu förväntas fatta för att genomföra kommissionens förslag skapar ett bastant prejudikat som den erkänt aktivistiska EU-domstolen kan utnyttja. Den har tidigare grundat ställningstaganden på allmänna uttalanden och det finns möjligheter för medlemsstaterna att fatta enhälliga beslut även om det saknas uttryckligt stöd i fördraget.”

Länkar till debattinläggen finns nedan tillsammans med Leif Pagrotskys debattinlägg i denna fråga från slutet av maj 2020.

Läs mer »

Remissvar

Forum för EU-debatt har givits möjlighet att ge ett remissvar angående den offentliga utredningen om EUs bankunion och ett eventuellt svenskt deltagande i denna – Sverige och bankunionen (SOU 2019:52).

Forum för EU-debatt anser att nackdelarna med ett svenskt deltagande i EU:s bankunion klart överväger fördelarna. Vi rekommenderar därför att Sverige säger nej till ett medlemskap.

Läs mer »

EUs politik i en turbulent omvärld

Den nyvalda EU-kommissionen har lagt fram ett omfattande politiskt program för sin femåriga mandatperiod. Kommissionen kommer söka stöd i parlament och ministerråd för sina förslag beträffande bl a klimat-, migrations- och demokratifrågor, utrikes- och försvarspolitik samt eurosamarbete. Samtidigt har den politiska turbulensen kring ett flertal frågor ökat inom ett antal av EUs medlemsländer liksom mellan de stora länderna i världen. Lägg därtill att Storbritannien kan vara på väg ut ur EU – Brexit. Hur kommer det framtida samarbetet inom EU att se ut och hur kommer det påverkas av den ökande politiska turbulensen?

Kring denna problematik samtalar Annika Ström Melin och Leif Pagrotsky. Samtalet modereras av Michael Sohlman.

Tid och plats: måndagen den 28 oktober, 2019, 18.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm.

Välkomna!

Läs mer »

EUs Sociala Pelare och beskattningsrätt

Två politikområden som sticker ut och som kanske är av fundamentalt intresse för Sverige inför parlamentsvalet till EU är den s k Sociala Pelaren och EU-kommissionens förslag om beskattningsrätt för EU. Sociala Pelaren syftar till att harmonisera delar av social- och arbetsmarknadspolitiken inom EU. Beträffande skattepolitiken föreligger förslag om att övergå från nuvarande vetorätt för medlemsländerna till majoritetsbeslut.

I panelen ingår Sara Skyttedal (KD) och Evin Incir (S), båda kandidater till Europaparlamentet, Monika Arvidsson, LO, samt Nils Karlsson, Ratio. Sara Skyttedal har med kort varsel tackat ja till att ersätta tidigare vidtalade Tomas Tobé som tvingats lämna återbud.

Välkomna torsdagen 14 mars, 2019, till en diskussion kring dessa frågor i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm, kl 18.00.

Läs mer »

Sverige, euron och bankunionen

Stefan de Vylder presenterar sin rapport, tisdagen den 6 november 2018, som analyserar hur den europeiska monetära unionen kan utvecklas och hur detta kan påverka länder som i likhet med Sverige står utanför valutaunionen.

Rapporten diskuteras av en panel med deltagande av Max Andersson (EU-parlamentariker, MP), Tina Acketoft (riksdagsledamot L) och Annika Winsth (chefekonom Nordea). Anne-Marie Pålsson (Forum för EU-debatt) är moderator.

Tid och plats: Tisdagen den 6 november, kL 16-17:30; Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm.

Seminariet är ett samarrangemang med De Gröna – Europeiska fria alliansen

Mingel efter seminariets slut. Välkomna!

Läs mer »

Sverige och EUs framtid

Under senaste året har ett antal förslag om EUs framtida vägval presenterats. EU-kommissionen har kommit med förslag om en utvecklad finanspolitisk union. För närvarande pågår förhandlingar mellan president Macron och förbundskansler ​Merkel​ om EUs framtida inriktning där meningsskiljaktigheter föreligger.

För att få en diskussion om Sveriges hållning visavi EUs framtida utveckling har vi bjudit in gruppledarna i EU-nämnden för Socialdemokraterna resp Moderaterna: riksdagsledamöterna Marie Granlund (s) och Karin Enström (m). Granlund och Enström kommer att presentera och diskutera resp partis ståndpunkter beträffande det framtida EUs utformning och hur Sverige bör förhålla sig till dessa planer och förändringar.

Välkomna! ABF Sveavägen 41, Stockholm, tisdagen 8 maj 18:00​

Läs mer »

Videoninspelning – Bankunionens framtid och Sverige

Videon från Seminariet den 21 mars 2018 finns nu tillgänglig.

I diskussionen deltog Hans Lindblad (Riksgäldsdirektör), Pehr Wissén (Swedish House of Finance, Handelshögskolan) och Jörgen Appelgren (tidigare chefekonom Nordea). Moderator var Eva Nisser.

Seminariet arrangerades i samarbete med ABF och Arena Idé.

Läs mer »