Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Anne-Marie Pålssons analys av EU-nämnden

Forum för EU-debatts sjätte rapport har presenterats på ett seminarium. Rapporten har skrivits av Anne-Marie Pålsson och inbjudna att diskutera rapporten var Ann-Cathrine Jungar, Sten Heckscher och Göran Lennmarker.

Rapporten kan laddas ned och även filmen från seminariet finns tillgänglig för visning.

Läs mer »

Unionens demokratiska underskott – se filmen från seminariet

Sverker Gustavsson konstaterar, i forumets rapport nr 5 som presenterades på ett seminarium den 19 februari, att som demokrati betraktad lämnar unionen mycket övrigt att önska. Det gäller oavsett om vi tolkar den som en styrelse av, genom eller för folket. Vare sig vi talar om räckvidd, deltagande eller resultat är inslaget av folkstyre begränsat.

Se filmen från seminariet och rapporten kan också laddas ner.

Läs mer »

EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin

Lars Anell konstaterar i sin rapport, som presenterades på forumets seminarium den 11 november 2013, att EU:s budget strider mot vedertagna principer för rationell resursanvändning och anser att det är fullständigt oacceptabelt att över 80 procent av budgeten går på tvärs mot Lissabonstrategins uttalade ambition att bidra till att öka den kunskapsbaserade ekonomiska konkurrenskraften för EU-länderna. – se filmen och ladda ned rapporten från seminariet.

Läs mer »

10-årsjubileum – Svenska folkets nej till euron

Den 14 september 2013 var årsdagen för EMU-omröstningen. På 10-årsdagen av svenska folkets nej till euron, anordnades ett seminarium i Stockholm, initierat av Eva Nisser, med ett tiotal talare som deltagit och varit ledande i olika politiska konstellationer som arbetade för ett nej i omröstningen. Länkar till talen, som finns tillgängliga på YouTube hittar du här.

Läs mer »

Flexibel integration – seminarium med Nils Lundgren

Nils Lundgren pekar på i sin rapport, som presenterades i ABF-huset i Stockholm 2 september 2013, att den nuvarande inriktningen av EU-integrationen har nått vägs ände. När antalet medlemsländer nu nalkas trettio, har den politiska, ekonomiska och kulturella heterogeniteten blivit för stor. Se filmen från seminariet och ladda ner rapporten.

Läs mer »

Eurokrisen och Finanspakten

Nationalekonomen Stefan de Vylder är starkt kritisk mot Finanspakten och mot hanteringen av eurokrisen i stort. De Vylder finner det djupt oroande att EU försöker genomdriva en politik som riskerar att både förvärra den ekonomiska krisen och öka det demokratiska underskottet i EU. Se filmen från presentationen av rapporten och diskussionen med Gustav Blix, Leif Pagrotsky och Mats Persson. Det går också att ladda ned rapporten från seminariet som ägde rum den 20 maj 2013.

Läs mer »

Varannan svensk vet inte att Sverige ingår i Finanspakten

EU:s nya finanspakt kan förändra Sveriges ekonomiska framtid. Ändå känner varannan svensk inte till att Sverige nu ingår i finanspakten. Det visar den opinionsundersökning som Forum för EU-debatt låtit Demoskop utföra. Samtidigt som finanspakten innebär en hårdare samordning av EU-ländernas budgetpolitik visar undersökningen att 73 procent av svenskarna inte vill ha en sådan samordning. Svenskarna har däremot inte vänt EU-debatten helt ryggen. Siffrorna i undersökningen vittnar om att väljarna har lika bestämda åsikter när det gäller EU-frågor som när det gäller svensk politik.

Läs mer »

Subsidiaritetsprincipen – attitydundersökning

I samband med Anne-Marie Pålsson presenterade sin rapport Subsidiaritet – ett tomt löfte på Forum för EU-debatts seminarium den 23 april 2013 i Stockholm redogjordes också för resultat från en attitydundersökning med anknytning till seminariets ämnesområde.

Läs mer »

Per Gahrton ersätter Peter Eriksson

Vid morgondagens seminarium (23 april 2013) där Anne-Marie Pålsson presenterar sin rapport om subsidiaritetsprincipen, är Peter Eriksson, MP, annonserad att diskutera rapporten. Peter Eriksson har emellertid fått förhinder och ersättas med Per Gahrton.

Läs mer »

Anne-Marie Pålssons analys av EU-nämnden

Forum för EU-debatts sjätte rapport har presenterats på ett seminarium. Rapporten har skrivits av Anne-Marie Pålsson och inbjudna att diskutera rapporten var Ann-Cathrine Jungar, Sten Heckscher och Göran Lennmarker.

Rapporten kan laddas ned och även filmen från seminariet finns tillgänglig för visning.

Läs mer »

Unionens demokratiska underskott – se filmen från seminariet

Sverker Gustavsson konstaterar, i forumets rapport nr 5 som presenterades på ett seminarium den 19 februari, att som demokrati betraktad lämnar unionen mycket övrigt att önska. Det gäller oavsett om vi tolkar den som en styrelse av, genom eller för folket. Vare sig vi talar om räckvidd, deltagande eller resultat är inslaget av folkstyre begränsat.

Se filmen från seminariet och rapporten kan också laddas ner.

Läs mer »

EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin

Lars Anell konstaterar i sin rapport, som presenterades på forumets seminarium den 11 november 2013, att EU:s budget strider mot vedertagna principer för rationell resursanvändning och anser att det är fullständigt oacceptabelt att över 80 procent av budgeten går på tvärs mot Lissabonstrategins uttalade ambition att bidra till att öka den kunskapsbaserade ekonomiska konkurrenskraften för EU-länderna. – se filmen och ladda ned rapporten från seminariet.

Läs mer »

10-årsjubileum – Svenska folkets nej till euron

Den 14 september 2013 var årsdagen för EMU-omröstningen. På 10-årsdagen av svenska folkets nej till euron, anordnades ett seminarium i Stockholm, initierat av Eva Nisser, med ett tiotal talare som deltagit och varit ledande i olika politiska konstellationer som arbetade för ett nej i omröstningen. Länkar till talen, som finns tillgängliga på YouTube hittar du här.

Läs mer »

Flexibel integration – seminarium med Nils Lundgren

Nils Lundgren pekar på i sin rapport, som presenterades i ABF-huset i Stockholm 2 september 2013, att den nuvarande inriktningen av EU-integrationen har nått vägs ände. När antalet medlemsländer nu nalkas trettio, har den politiska, ekonomiska och kulturella heterogeniteten blivit för stor. Se filmen från seminariet och ladda ner rapporten.

Läs mer »

Eurokrisen och Finanspakten

Nationalekonomen Stefan de Vylder är starkt kritisk mot Finanspakten och mot hanteringen av eurokrisen i stort. De Vylder finner det djupt oroande att EU försöker genomdriva en politik som riskerar att både förvärra den ekonomiska krisen och öka det demokratiska underskottet i EU. Se filmen från presentationen av rapporten och diskussionen med Gustav Blix, Leif Pagrotsky och Mats Persson. Det går också att ladda ned rapporten från seminariet som ägde rum den 20 maj 2013.

Läs mer »

Varannan svensk vet inte att Sverige ingår i Finanspakten

EU:s nya finanspakt kan förändra Sveriges ekonomiska framtid. Ändå känner varannan svensk inte till att Sverige nu ingår i finanspakten. Det visar den opinionsundersökning som Forum för EU-debatt låtit Demoskop utföra. Samtidigt som finanspakten innebär en hårdare samordning av EU-ländernas budgetpolitik visar undersökningen att 73 procent av svenskarna inte vill ha en sådan samordning. Svenskarna har däremot inte vänt EU-debatten helt ryggen. Siffrorna i undersökningen vittnar om att väljarna har lika bestämda åsikter när det gäller EU-frågor som när det gäller svensk politik.

Läs mer »

Subsidiaritetsprincipen – attitydundersökning

I samband med Anne-Marie Pålsson presenterade sin rapport Subsidiaritet – ett tomt löfte på Forum för EU-debatts seminarium den 23 april 2013 i Stockholm redogjordes också för resultat från en attitydundersökning med anknytning till seminariets ämnesområde.

Läs mer »

Per Gahrton ersätter Peter Eriksson

Vid morgondagens seminarium (23 april 2013) där Anne-Marie Pålsson presenterar sin rapport om subsidiaritetsprincipen, är Peter Eriksson, MP, annonserad att diskutera rapporten. Peter Eriksson har emellertid fått förhinder och ersättas med Per Gahrton.

Läs mer »